Coaching is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. In het bedrijfsleven wordt een coachende aanpak steeds meer gezien als een cruciale factor bij het stimuleren en ontwikkelen van medewerkers en ook steeds meer particulieren ontdekken de kracht van coaching voor het bereiken van persoonlijke doelen of het omgaan met bepaalde uitdagingen.

Ook het beeld ‘Als je gecoacht wordt is er iets mis, en als er iets mis is word je gecoacht’ is vrijwel verleden tijd. Coaching is niet voor losers. Het is juist voor mensen die gericht zijn op ontwikkeling en het bereiken van doelen. Je moet bovendien bereid zijn onderweg naar die doelen naar jezelf te durven kijken, en dat vraagt lef. Je hoeft dus niet ziek te zijn om beter te willen worden. Sterker nog; hoe groter de prestatie, hoe belangrijker de coach. Kijk maar naar de topsport.

Maar ook coaching heeft bepaalde nadelen. Het belangrijkste doel van coaching is immers uiteindelijk het positief veranderen van bepaald gedrag. Toch? Maar hoe vertaal je nu al die inzichten uit die 1,5h gesprek per maand naar je dagelijkse leven? En, hoe houd je je ontwikkeling vast? Hoe onthoud je alles en ontwikkel je de vaardigheden om je ontwikkeling voort te bouwen, ook na de coaching?

De Coaching Roadmap vermindert deze nadelen en maakt coaching duidelijk effectiever. Om deze nadelen te overkomen heeft Coachcenter in 2012 de Coaching Roadmap ontwikkeld. De Coaching Roadmap is een visuele ‘landkaart’ die het ontwikkelproces van de coachee weergeeft. De Roadmap is in zijn geheel, en in de afzonderlijke elementen per pagina, geprint en gebundeld in een map. Deze map krijgen coachees samen met een aantal stiften en post-it’s na de intake mee en dient als basis voor het coachtraject.

Effectief Coachen Coaching Roadmap

De Roadmap is gebaseerd op het bekende GROW model voor coaching. GROW staat voor Goals (Doelen), Reality (Huidige Situatie), Opportunities (Mogelijkheden) & Wrap-up (Acties).  De Coaching Roadmap is aangevuld met een aantal elementen om zo een eenvoudige maar toch complete basisstructuur te bieden om het proces in weer te geven:

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Dromen

Dromen – Creëer je ideale toekomstbeeld. Alles wordt tweemaal geschapen. Voordat je een huis gaat bouwen maak je bouwtekeningen, een nieuw product ontwerp je voordat je het fabriceert en om een succesvolle onderneming op te zetten start je met een helder plan. Alles wordt eerst conceptueel en pas daarna materieel vormgegeven. Begin met het einde voor ogen. Wat is jouw toekomstbeeld? Waar liggen jouw dromen? 

Doelen – Geef de benodigde stappen op weg naar je dromen vorm. Dromen is een belangrijke start, maar de vertaling naar doen is cruciaal. Anders blijf je dromen…Om echt in beweging te komen is het belangrijk je dromen concreet te maken. Wat wil je concreet bereiken en voor wanneer? Hoe kun je nu concreet bepalen wanneer de champagne open kan? Hoe geef jij met afzonderlijke stappen de weg naar jouw droom vorm? Stel jezelf dus concrete en meetbare doelen. Doelen zijn dromen met een deadline.

Coach Den Haag Coachceter Coaching Roadmap Doelen

Coaching Den Haag Coachcenter Roadmap Belemmeringen

Belemmeringen – Reduceer problemen tot feiten (en vertaal die in mogelijkheden). Natuurlijk kom je op je weg naar je dromen bepaalde beren op de weg tegen – problemen dus. Maar in hoeverre zijn dit nu echt problemen? Problemen bestaan niet. Niet de feiten, maar jouw verhouding tot de feiten bepaalt of je iets al dan niet als een probleem ervaart. Wat kun jij binnen je Cirkel van Invloed doen om je problemen tot feiten te herleiden?

Inzichten – Maak het onzichtbare zichtbaar. Ont-wikkeling begint met het zichtbaar maken van onzichtbare processen. Pas als iets zichtbaar is, kun je het veranderen. Met inzichten maak je wat donker is licht, je maakt het onbewuste bewust.* Het is weliswaar een enorme uitdaging dit zelfstandig en vanuit je eigen bewustzijn te doen… “Wie naar onbewuste processen zoekt met het bewustzijn, zoekt naar een donkere plek met een zaklamp”, aldus Ab Dijksterhuis.

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Inzichten

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Toolbox

 Tools & Handvatten. Inzicht biedt nog geen uitzicht. Dat je het ziet wil nog niet zeggen dat je het op kunt lossen. In een coachtraject krijg je de juiste tools en technieken aangereikt om met je uitdagingen om te gaan. De tools zijn geen doel op zich, maar een goed gevulde toolbox maakt je uiteraard effectiever en beter in staat je doelen te bereiken.

Mogelijkheden. Je inzichten, tools en handvatten hebben als het goed is een aantal nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Welke mogelijkheden zie je? En, wat kun jij zelf aan mogelijkheden creëren? Tussen de wereld en onze reactie zit onze creativiteit om dingen vorm te geven zoals wij willen. Deze keuzevrijheid is onze grootste menselijke kracht, aldus Victor Frankl.

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Mogelijkheden

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Acties

 Acties – Vertaal je kennis en kunde in doen. Je ziet en weet nu wat je doelen zijn en hoe je daar kunt komen. Een cruciale stap is nu het vertalen van dit weten in doen, want weten en niet doen is even erg als niet weten. Of eigenlijk, zoals een alerte klant onlangs terecht zei, erger… Wat ga je nu feitelijk doen om je doelen te bereiken? 

Niveaus van denken, leren, veranderen. Voor het realiseren van je dromen is persoonlijke ontwikkeling nodig. Deze ontwikkeling vindt plaats op verschillende niveaus die zich hiërarchisch tot elkaar verhouden. Gregory Bateson heeft hier een uitermate bruikbaar model voor ontwikkeld.

Coach Den Haag Coachcenter Coaching Roadmap Niveaus Bateson

Het gebruik van de Roadmap brengt een aantal belangrijke voordelen in ieder ontwikkelproces, met of zonder begeleider:

De Coaching Roadmap draagt bij aan de transfer naar de praktijk. Ontwikkeling is uiteindelijk gericht op dingen anders doen in je dagelijks leven. Doordat je met de Roadmap ‘even’ een nieuw inzicht of idee op een post-it en in de map kunt tekenen of schrijven (in plaats van het tussen de regels in een wordbestand te moeten zetten) wordt de vertaling van de coaching naar de praktijk duidelijk bevorderd.

De Roadmap is dynamischer dan een verslag in bijvoorbeeld word. Je ontwikkeling verandert. Dromen worden doelen, doelen worden concreter of fundamenteler. Met de Roadmap kun je deze ontwikkeling vanwege de mobiele post-it’s makkelijk volgen en hoef je niet continu je reflectieverslagen aan te passen of uit te breiden;

De Roadmap sluit bovendien goed aan bij de theorie van Breinleren. Breinleren richt zich op het vertalen van de laatste inzichten uit de Neurowetenschappen naar methoden waarmee mensen optimaal leren. Alle zes elementen van breinleren zijn verweven in het gebruik met de Roadmap. Meer lezen? Lees het Artikel dat in HR Praktijk en ook in HR Strategie Magazine is verschenen hierover:

HR Innovaties – Terug naar de tekentafel met de Coaching Roadmap

Direct aan de slag? Download hieronder gratis de Coaching Roadmap en ga direct zelf aan de slag!

N.B.: Verschijnt de Coaching Roadmap niet in je inbox? Check dan je Spam folder!

Gratis Download Coaching Roadmap

*Deepak Chopra gaf hier in een speech een mooi voorbeeld van: ‘Stel dat in deze zaal het licht volledig uit zou gaan. Iemand die zijn weg zou moeten vinden zou alles als een probleem ervaren. Een stoel waar je je tegen stoot, de andere personen die in de weg staan op weg naar de uitgang…’ Doordat het compleet donker is, vormt vrijwel alles een probleem. Pas als het licht wordt, ga je de functie van de problemen ‘zien’. Met inzichten maak je wat donker is licht, je maakt het onbewuste bewust. Het is weliswaar een enorme uitdaging dit zelfstandig en zonder begeleiding te doen…