fbpx

Belemmerende overtuigingen

20 november 2014
5 min. leestijd

Niet de situaties zelf maar onze verhouding tot deze situaties maakt of we dingen als lastig ervaren of niet. Als dit niet zo zou zijn, zou iedereen exact dezelfde situaties op exact dezelfde wijze als lastig ervaren. En dat is bepaald niet het geval, toch? Sterker nog, afhankelijk van het moment ervaren we zélf dezelfde dingen op andere momenten ook met een heel ander gevoel. Een muzieknummer, een bepaald schilderij…

Jouw interpretatie van de wereld is daarmee bepalend voor jouw ervaring en beleving, en niet de wereld zelf. Gebaseerd op eerdere ervaringen, overtuigingen en aannames betekenen gebeurtenissen als iemand aanspreken op onwenselijk gedrag, in een vliegtuig stappen, een presentatie geven of een bepaald nummer op de radio voor de één compleet iets anders dan voor de ander.

Sterker nog: met jouw interpretatie schep je (grotendeels) je eigen wereld van de toekomst! ‘We create the world in our minds’ zei Buddha en van Jung komt de uitspraak: ‘Alles wat je buiten tegenkomt is een uiting van wat je van binnen nog hebt uit te werken.’

Wil je een leven met balans en (uiterlijk) succes? Begin dan van binnen… Hoe zweverig dat ook moge klinken, balans van buiten begint met balans van binnen.

Hieronder een korte toelichting op hoe dit werkt in een zestal stappen:

 1. We maken dingen mee – Ieder moment van de dag maken we dingen mee en doen we ervaringen op. Sommige situaties overkomen ons (het weer, economische crisis) andere creëren we zelf (drukte, stress, ruzie)
 2. We interpreteren deze dingen – Al onze ervaringen slaan we op. Nieuwe situaties evalueren we (onbewust) aan de hand van onze eerdere ervaringen. Onze beleving van een situatie zegt daarmee niet enkel wat over het hier-en-nu, maar ook over ons verleden. Onze interpretatie vindt veelal plaats in de vorm van onze gedachten.
 3. We ontwikkelen een bepaald wereldbeeld – Op basis van onze verzameling aan ervaringen ontstaat een bepaald wereldbeeld. Dit wereldbeeld, ook wel referentiekader of interne programmering bevat helaas vaak veel belemmerende overtuigingen.
 4.  We ervaren bepaalde gevoelens – Een situatie die we ervaren vanuit ons wereldbeeld vertaalt zich in gevoelens en emoties. Deze emoties nemen we op hun beurt waar via ons lichaam.
 5. We reageren op basis van deze gevoelens – Onze emoties sturen ons gedrag. Een situatie die in combinatie met ons wereldbeeld leidt tot een negatief gevoel, leidt daarom automatisch tot een ineffectieve reactie.
 6. We worden bevestigd in ons wereldbeeld – Het ineffectieve gedrag leidt uiteraard niet tot het gewenste resultaat, waardoor we in ons wereldbeeld worden bevestigd. ‘Zie je wel…’

Belemmerende overtuigingen in combinatie met nieuwe onprettige ervaringen bevestigen ons (negatieve) wereldbeeld. We hebben dan te maken met welbekende self-fulfilling-prophecies. Je loopt hierdoor het risico in een neerwaartse spiraal te raken:

Herken je de neerwaartse spiraal en wil je hier vanaf? Focus dan niet op de situatie maar op je eigen wereldbeeld. Hoe meer je hier mee oefent, hoe beter je je negatieve spiralen zult kunnen omdraaien in positieve. Volg hiertoe onderstaande stappen:

 1. Waarnemen in plaats van oordelen – Wat gebeurt er feitelijk? Onze overtuigingen zijn zo sterk dat de overtuiging en niet de situatie meestal de dominante kleur geeft aan onze beleving/interpretatie. Stap één is daarom om je beleving te vertalen naar feiten. Wat is er feitelijk gebeurd?
 1. Zelfreflectie – Wat is het effect op mij? Om verbetering aan te brengen is het van belang je bewust te worden van het effect van de situatie op jou. Wat denk je? Wat voel je? Hoe reageer je? Met deze bewustwording worden effecten zichtbaar en pas als iets zichtbaar is kun je het veranderen.
 1. Proactieve houding – Van slachtoffer naar schepper – De volgende stap is om je zelfbewustzijn te gebruiken je los te maken van het effect op jou. Je bént niet je negatieve gedachte, je bént niet je angst. Het zijn slechts effecten en de keuze of je er al dan niet op reageert is aan jou. (Lees hier meer).
 1. Positief gevoel – Motivatie voor actie – Als je in de vorige stap besluit niet te reageren op van alles en nog wat, maar zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je antwoord, zul je zien dat dit veel positieve energie vrij maakt. Dit zet je letterlijk en figuurlijk in beweging in de goede richting.
 1. Reactie – Beweging in de juiste richting – Vanuit de positieve overtuiging en kracht maak je keuzes en zet je stappen die je dichter bij je doel brengen. Let op: niemand zegt dat dit makkelijk is. Het zal je echter – zeker op de lange termijn – wel veel meer voldoening geven.
 1. De bevestiging – ik kan bepalen hoe ik met zaken omga – Hoe meer je hier mee werkt, hoe meer je wordt bevestigd in het gegeven dat het niet de situaties zijn, maar jouw verhouding tot deze situaties die je ervaring vormen. Situaties kun je vaak niet veranderen, wel hoe jij reageert. Oefen in je transformatie van slachtoffer naar schepper en je zult ervaren dat je meer en meer in staat bent de situaties te scheppen zoals jij ze wilt. ‘ We create the world in our minds’. 

Over de schrijver

Nanco Vrijland

Nanco Vrijland

Opleider en oprichter Coachcenter

Passie voor ontwikkeling zit diep in Nanco’s DNA. Nanco’s kennismaking met coaching in 2009 maakte een diepe impact en betekende een ommekeer in zijn benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling. In 2012 richtte Nanco Coachcenter op, dat is uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Meer over Nanco Vrijland