fbpx

Simon Sinek Start With Why

8 februari 2014
6 min. leestijd
Simon Sinek Start With Why

Hoe komt het dat Martin Luther King met zijn I have a dream rede zo’n diepe impact wist te maken? In de zomer van 1963 kwamen ruim 200.000 mensen bij elkaar om naar het verhaal van Martin Luther King te luisteren. Met zijn woorden inspireerde dr. King niet alleen bezoekers ter plekke, hij maakte ook diepe impact op mensen elders ter wereld en een halve eeuw later inspireert de rede nog steeds talloze mensen.

Volgens Simon Sinek heeft dit te maken met het feit dat King zich richtte op waarin hij geloofde, in plaats van op wat hij wilde veranderen. King was uiteraard niet de enige in zijn strijd voor gelijke rechten in Amerika, en ook was hij lang niet de enige begenadigd spreker van die tijd. Toch lukte het juist hem zulke grote massa’s mensen te inspireren door zijn speech te richten op zijn idealen, op zijn ‘droom’.

Door zich te richten op waarin hij geloofde kon hij optimaal verbinding met mensen maken. Zijn droom was immers ook hun droom. Mensen die geloofden in waarin hij geloofde namen zijn verhaal over. Zijn verhaal werd hun verhaal en op die manier inspireerden zij op hun beurt weer anderen die zo ook aanhaakten op King’s droom.

Deze manier van denken, doen en communiceren, waarbij je start met het waarom, is iets wat alle inspirerende leiders en organisaties met elkaar gemeen hebben, aldus Sinek. Volgens Sinek, auteur van de bestseller ‘Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action (2009)’ starten mensen die weten te inspireren hun acties met hun dromen, idealen en doelen. Hun betoog start met het Waarom ze doen wat ze doen.

Inspirators communiceren van binnen naar buiten: ze starten met waarom ze iets doen en richten zich pas daarna op hoe ze het doen, en wat ze dan precies doen. Sinek noemt deze manier van communiceren de Golden Circle, waarbij je start met Waarom je iets doet, dan vertelt Hoe je het doet en je vervolgens pas richt op Wat je dan doet. Je communiceert dus van binnen naar buiten in de cirkel, zie de afbeelding hierboven.

Dit verklaart wellicht direct wat maakt dat er zo weinig mensen zijn die echt weten te inspireren: we zijn gewend juist van buiten naar binnen te communiceren. De meeste mensen en organisaties richten hun communicatie voornamelijk op Wat ze doen. Het Hoe komt vrij beperkt aan bod en het Waarom ze doen wat ze doen komt vaak al helemaal niet aan de orde.

Vanuit biologisch perspectief is het logisch dat we geneigd zijn ons voornamelijk op het Wat te richten: dit niveau correspondeert immers met het gedeelte in onze hersenen dat verantwoordelijk is voor onze taal; de NeoCortex. Dit jongste gedeelte van onze hersenen, ons ‘homo sapiens brein’ is tevens verantwoordelijk voor onze rationele en analytische capaciteiten. De NeoCortex is dan ook dol op data, feiten, analyses en overige informatie op het Wat niveau.

Gedrag wordt echter niet aangestuurd vanuit de NeoCortex. Dit gedeelte van de hersenen stelt ons weliswaar in staat om complexe feiten en data te analyseren en te begrijpen, het stuurt uiteindelijk niet ons gedrag aan. Hoeveel mensen zou Martin Luther King denk je hebben geïnspireerd met een gedetailleerde ‘I have a plan’ speech?

Wil je mensen inspireren dan is het cruciaal om te starten met het Waarom, omdat je hiermee het deel van de hersenen aanspreekt dat gedrag stuurt. Met de Waarom vraag richt je je communicatie op het limbisch systeem. Dit is het gedeelte in de hersenen dat verantwoordelijk is voor ons gevoel en voor emoties als vertrouwen en loyaliteit. Het limbisch systeem stuurt bovendien ons gedrag en onze besluitvormingsprocessen aan.

Het is dus het Waarom, en niet het Hoe of het Wat dat mensen in beweging brengt. Door je te richten op het Waarom spreek je mensen op emotioneel niveau aan, en het zijn de emoties die mensen in beweging brengen. ‘People don’t buy what you do, they buy why you do it.’ Het Hoe en Wat stellen mensen vervolgens in staat met feiten en aanvullende informatie hun keuzen te rationaliseren en onderbouwen.

Wil jij jezelf ontwikkelen op vlakken zoals inspireren, overtuigen of samenwerken? Een belangrijke stap is dan te ontdekken en kunnen uitleggen Waarom jij doet wat je doet. Je kunt hier mee beginnen door een week lang een Flow-dagboek bij te houden. Volg hiertoe onderstaande stappen:

Stap 1: Houd dagelijks bij wat je ervaart tijdens de verschillende activiteiten op je werk. Van welke dingen krijg je nu echt energie? Bij welke situaties ervaar je negatieve emoties? Beschrijf zo specifiek mogelijk wat er gebeurde toen je die emotie ervoer. Wat ging er in je om? Wat voelde je? Welke gewaarwordingen had je in je lichaam?

Stap 2: Onderzoek welke patronen je na een week kunt ontdekken. Waar kom je iedere ochtend je bed voor uit? Waar geloof je in? Waarom zou het iemand überhaupt kunnen schelen wat jij doet? Kortom: Wanneer zat jij nu in je ‘flow’ en voelde je je echt lekker? Welke gemeenschappelijke elementen liggen aan die momenten ten grondslag, en welke waarden kun je daar voor jezelf uit halen?

Stap 3: Denk, handel en communiceer vanuit jouw Waarom. Jouw Waarom wordt bepaald door de gemeenschappelijke waarden die voor jou belangrijk zijn. Nu je zicht hebt op jouw Waarom, kun je dit als basis gebruiken voor je denken, doen en communiceren. Je zult het verschil in je relaties met mensen merken!

Over de schrijver

Nanco Vrijland

Nanco Vrijland

Opleider en oprichter Coachcenter

Passie voor ontwikkeling zit diep in Nanco’s DNA. Nanco’s kennismaking met coaching in 2009 maakte een diepe impact en betekende een ommekeer in zijn benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling. In 2012 richtte Nanco Coachcenter op, dat is uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Meer over Nanco Vrijland