Management Coaching

Leidinggevenden hebben een uitdagende voorbeeldfunctie op vlakken zoals (persoonlijk) leiderschap, samenwerking, aansturing, communicatie en professionaliteit. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de rol van de leidinggevenden van doorslaggevende invloed is op de motivatie en het functioneren van medewerkers. Dit vraagt om de juiste manier van leiderschap.

Management Coaching ondersteunt leidinggevenden in het op de juiste manier invulling geven aan hun rol en positie als leidinggevende.

Management Coaching ondersteunt leidinggevenden in het optimaal invulling geven aan hun rol en verantwoordelijkheid als leidinggevenden en richt zich op vraagstukken zoals:

 • Hoe positioneer ik mijzelf als leidinggevende?
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers?
 • Hoe ontwikkel ik proactiviteit en verantwoordelijkheid bij mijn medewerkers?
 • Welke leiderschapsstijl past bij mij?
 • Hoe ga ik om met weerstand bij mezelf en bij anderen?

Management coaching richt zich naast het aanleren van technieken en vaardigheden op bewustwording van en inzicht in eigen conditionering en patronen, op het vergroten van de intrinsieke motivatie en op persoonlijk leiderschap.

Management Coaching leidt tot een algehele verbetering van de taakvolwassenheid van de leidinggevende en  leidt daarmee tevens tot duidelijke positieve effecten voor de organisatie: leiderschap ontwikkelt, werkrelaties verbeteren, medewerkers zijn gemotiveerder en er wordt meer synergie in de samenwerking bereikt.

management coaching de haag leiderschap manager

Waarom Coachcenter?

 • Balans tussen kern en context

  Onze benadering richt zich op de kern van de behoefte, zonder hierbij de (professionele) context uit het oog te verliezen. Dit betekent dat de coachee enerzijds inzicht krijgt in de kern van zijn/haar belemmerende processen, en anderzijds concrete handvatten krijgt aangereikt om in het hier en nu een stap verder te kunnen zetten.

 • Visuele werkwijze

  Wij onderscheiden ons door onze creatieve en innovatieve werkwijze. In onze aanpak combineren wij geijkte theorieën op het gebied van Coaching en Psychologie met technieken uit de wereld van Visueel Denken en Grafisch Faciliteren. Dit maakt het coachproces naast beduidend effectiever ook veel energieker!

 • Zichtbaar resultaat

  Aan het begin van ieder traject stemmen we de doelstellingen met de coachee af en maken deze expliciet. Aan het einde van het traject evalueren we het traject en maken we de ontwikkeling op de doelstellingen letterlijk zichtbaar in een visuele rapportage.