fbpx

Landal GreenParks – Stabiel leiderschap en beweeglijkheid

24 februari 2018

Het vraagstuk vanuit de organisatie

Een grote internationale organisatie binnen de Leisure branche wil gezien de sterke groei en de grote internationale ambitie een verdere slag maken met het professionaliseren van het bedrijf. Speerpunten hierin zijn een solide basisstructuur, stabiel leiderschap en beweeglijkheid.

In nauwe samenwerking met HR en de directie ontwikkelde Coachcenter in het licht van de ambitie en de huidige situatie een Leiderschapsprogramma op maat. Centraal in het programma staan (persoonlijk) leiderschap, teamdynamiek en individuele taakvolwassenheid.

Hoe heeft Coachcenter verandering aangebracht?

Nadat in totaal een tiental teams van leidinggevenden binnen HR en Commercie het programma – bestaande uit o.a. plenaire sessies, individuele- en team-coaching – grotendeels hebben doorlopen wordt de scope verbreed. Gezien de duidelijke effecten wil de organisatie het programma ook voor de rest van de organisatie op maat aangepast aanbieden. Het programma wordt door de teams die het tot nu toe hebben doorlopen unaniem beoordeeld met een 9.