Workshop LEGO Serious Play

LEGO Serious Play (LSP) brengt mogelijke en gewenste verandering(en) letterlijk in beeld!

LSP is een methode om te communiceren over jouw persoonlijke vraagstuk of dilemma door middel van creatieve associatie. Om vervolgens op basis van feedback (denkkracht, kennis, ervaring en deskundigheid) uit de groep een nieuwe kijk of ‘verse blik’ te ontwikkelen op jouw probleem waar je dan mee aan de slag kan.

Toegepast in bestaande teams, werkt het als een procesmethode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, ondernemerschap en innovatie. Door de belangrijkste stakeholders bij elkaar aan tafel te brengen en te bouwen aan een dialoog, ontstaan nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Zo draagt de methode bij aan (nieuwe) samenwerking tussen medewerkers, een positieve dynamiek, krachtige nieuwe inzichten en meer plezier! Het bouwen aan verbeteringen en omgaan met veranderingen, op team of business niveau, krijgt inhoud en zorgt voor nieuwe energie met een blik gericht naar de toekomst.

De methode is ontwikkeld door de Associatie van Master Trainers, ten tijde dat de ‘founding fathers’ onderdeel waren van de LEGO Company.

Werkwijze

Ervaren en doen staan hier centraal. Tijdens de workshop werk je in kleine groepen aan het met LEGO zichtbaar maken van jouw persoonlijke vraagstuk. Op basis van de feedback die je daarop krijgt, bouw je letterlijk verder met nieuwe inzichten richting een oplossing. Je reflecteert op wat je terugziet van de feedback in je model en op wat er is veranderd.

De vraagstukken die worden ingebracht variëren van specifieke/persoonlijke problemen of dilemma’s tot conflictsituaties en issues over samenwerking binnen en/of tussen teams.

Programma

Tijdens de workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Toelichting op LSP – basisprincipes, building skills en toegevoegde waarde van de methode
 • Werken aan jouw persoonlijke vraagstuk – (uit)bouwen van jouw model
 • Groepscommunicatie – vertel je verhaal en geef en ontvang feedback
 • Werken met nieuwe inzichten – associëren over alternatieven en oplossingen
 • Reflecteren – andere kijk op je vraagstuk

Resultaten

Met LSP werk je aan het zichtbaar maken van:

 • Mogelijke opties en scenario’s met betrekking tot jouw (of het team’s) vraagstuk
 • Een oplossingsrichting voor jouw (of het team’s) vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord bestond
 • Onderlinge verbanden tussen bijvoorbeeld keuzemogelijkheden en veranderingen

Daarnaast creëert het:

 • Een gevoel van betrokkenheid (engagement en involvement) bij het proces, de verandering en de oplossingsrichting
 • Eerlijke, open én gezamenlijke communicatie

En is het:

 • Een ervaringsgerichte kennismaking op basis waarvan jij (als coach, trainer, leidinggevende, manager of teamlid) Coachcenter LSP kan laten introduceren bij ieder bestaand teamvraagstuk.

Doelgroep

Voor iedereen die op een vernieuwende en creatieve manier écht wil bouwen aan een persoonlijk vraagstuk of dilemma.

En voor (HR) managers of consultants, leidinggevenden of (business) coaches die LSP willen ervaren met als doel dit later te laten introduceren als maatwerk teamtrainingen (bv. teamvorming/ontwikkeling, feedback geven of als innovatie en communicatiemiddel).

Praktijkvoorbeeld waar deelnemers aan de workshop mee hebben te maken zijn o.a. conflictsituaties tussen/met andere personen, organisatieontwikkeling, communicatieproblemen binnen en tussen teams, veranderingen in werkwijze en processen, gebrekkige samenwerking, teamvorming (bijvoorbeeld na samenvoegen van teams of reorganisatie) en innovatie en kwaliteitsissues.

Investering

De investering bedraagt €350,- per persoon als de groep bestaat uit 8 tot 10 deelnemers. Als jouw groep kleiner of groter is, wordt een totale groepsprijs afgesproken.

Dit bedrag is exclusief BTW en materialen.

Neem contact op voor meer informatie: info@coachcenter.nl

Datum & Locatie

Deze training plannen wij geheel op basis van jouw data voorkeuren in. Het aantal deelnemers is minimaal 6.

Een mooie manier om samen met jouw collega’s of bijvoorbeeld intervisiegroep te werken aan ontwikkeling en permanente educatie.

De trainingsdag begint om 9:00 uur en sluiten tegen 17:00 uur weer af.

De training kan op onze locatie aan het Noordeinde 35 in Den Haag worden verzorgd maar uiteraard ook op een andere locatie naar jouw keuze.

Studiepunten en accreditaties

Aan deze training worden PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE uren kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Trainer

Laura Ozinga

Trainer Coach Coaching Training Workshop Lego Serious Play Laura Ozinga
Lees meer over Laura

Klaar voor je eigen ervaring?

Neem nu de eerste stap en en schrijf je in voor de workshop!

Aanmelden workshop LEGO Serious Play (LSP)