Workshop Lego Serious Play (LSP) 2019-01-09T16:19:24+00:00

Workshop LEGO Serious Play

LEGO Serious Play (LSP) brengt mogelijke en gewenste verandering(en) letterlijk in beeld!

LSP is een methode om te communiceren over jouw persoonlijke vraagstuk of dilemma door middel van creatieve associatie. Om vervolgens op basis van feedback (denkkracht, kennis, ervaring en deskundigheid) uit de groep een nieuwe kijk of ‘verse blik’ te ontwikkelen op jouw probleem waar je dan mee aan de slag kan.

Toegepast in bestaande teams, werkt het als een procesmethode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, ondernemerschap en innovatie. Door de belangrijkste stakeholders bij elkaar aan tafel te brengen en te bouwen aan een dialoog, ontstaan nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Zo draagt de methode bij aan (nieuwe) samenwerking tussen medewerkers, een positieve dynamiek, krachtige nieuwe inzichten en meer plezier! Het bouwen aan verbeteringen en omgaan met veranderingen, op team of business niveau, krijgt inhoud en zorgt voor nieuwe energie met een blik gericht naar de toekomst.

De methode is ontwikkeld door de Associatie van Master Trainers, ten tijde dat de ‘founding fathers’ onderdeel waren van de LEGO Company.

Werkwijze

Ervaren en doen staan hier centraal. Tijdens de workshop werk je in kleine groepen aan het met LEGO zichtbaar maken van jouw persoonlijke vraagstuk. Op basis van de feedback die je daarop krijgt, bouw je letterlijk verder met nieuwe inzichten richting een oplossing. Je reflecteert op wat je terugziet van de feedback in je model en op wat er is veranderd.

De vraagstukken die worden ingebracht variëren van specifieke/persoonlijke problemen of dilemma’s tot conflictsituaties en issues over samenwerking binnen en/of tussen teams.

Programma

Tijdens de workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Toelichting op LSP – basisprincipes, building skills en toegevoegde waarde van de methode
 • Werken aan jouw persoonlijke vraagstuk – (uit)bouwen van jouw model
 • Groepscommunicatie – vertel je verhaal en geef en ontvang feedback
 • Werken met nieuwe inzichten – associëren over alternatieven en oplossingen
 • Reflecteren – andere kijk op je vraagstuk

Resultaten

Met LSP werk je aan het zichtbaar maken van:

 • Mogelijke opties en scenario’s met betrekking tot jouw (of het team’s) vraagstuk
 • Een oplossingsrichting voor jouw (of het team’s) vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord bestond
 • Onderlinge verbanden tussen bijvoorbeeld keuzemogelijkheden en veranderingen

Daarnaast creëert het:

 • Een gevoel van betrokkenheid (engagement en involvement) bij het proces, de verandering en de oplossingsrichting
 • Eerlijke, open én gezamenlijke communicatie

En is het:

 • Een ervaringsgerichte kennismaking op basis waarvan jij (als coach, trainer, leidinggevende, manager of teamlid) Coachcenter LSP kan laten introduceren bij ieder bestaand teamvraagstuk.

Doelgroep

Voor iedereen die op een vernieuwende en creatieve manier écht wil bouwen aan een persoonlijk vraagstuk of dilemma.

En voor (HR) managers of consultants, leidinggevenden of (business) coaches die LSP willen ervaren met als doel dit later te laten introduceren als maatwerk teamtrainingen (bv. teamvorming/ontwikkeling, feedback geven of als innovatie en communicatiemiddel).

Praktijkvoorbeeld waar deelnemers aan de workshop mee hebben te maken zijn o.a. conflictsituaties tussen/met andere personen, organisatieontwikkeling, communicatieproblemen binnen en tussen teams, veranderingen in werkwijze en processen, gebrekkige samenwerking, teamvorming (bijvoorbeeld na samenvoegen van teams of reorganisatie) en innovatie en kwaliteitsissues.

Investering

De investering bedraagt €450,- exclusief BTW. Hier zijn alle materialen, lunch en catering gedurende de trainingsdag bij inbegrepen.

Als je je voor meerdere workshops en/of trainingen inschrijft (of met meerdere personen voor dezelfde workshop), kunnen we je een interessante korting aanbieden. En voor (ex)deelnemers van de opleiding Professional Coaching & Leiderschap hanteren wij speciale tarieven. Neem contact op voor meer informatie: info@coachcenter.nl

Datum & Locatie

De workshop duurt van 9:00 tot 17:00 en vindt plaats op donderdag 9 mei 2019 en woensdag 2 oktober 2019 bij Coachcenter aan het Noordeinde 35, 2514 GC in Den Haag.

Om maximaal leereffect te borgen, wordt gewerkt met een groep van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Deze workshop leent zich bij uitstek als maatwerk workshop voor jouw team of afdeling. Je werkt dan op jullie eigen locatie aan een door jullie ingebracht (team)vraagstuk.

Studiepunten en accreditaties

Aan deze training worden PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE uren kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Over de trainers

Loes van den Berg

Loes van den Berg is de trainer voor LEGO Serious Play. Loes is mateloos geïnteresseerd in mensen; wat iemand drijft en waarom iemand de keuzes maakt die hij maakt. Ze gelooft dat mensen meer kunnen dan ze denken als ze
maar stil staan bij de keuzes die ze maken. Daarom is het haar missie om die keuzes duidelijk te maken zodat mensen gedrag kunnen kiezen wat beter past en ze hierdoor zelf kunnen groeien. Ze doet dat door dingen zichtbaar te maken; bijvoorbeeld met LEGO, tekenen of met tafelopstellingen.

Laura Ozinga

Laura heeft ervaring als consultant, ondernemer, coach, leidinggevende, trainer en (Lego Serious Play) facilitator. Ze wordt enthousiast van het ontwikkelen en implementeren van programma’s waarin ze mensen weet te inspireren en motiveren. Haar passie is verbinding met anderen, vanuit gevoel andere mensen raken en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Klaar voor je eigen ervaring?

Neem nu de eerste stap en en schrijf je in voor de workshop!

Aanmelden workshop LEGO Serious Play (LSP)