Training Bateson in de Praktijk

Logische niveaus van Bateson

Ontwikkeling en verandering worden in grote mate bepaald door de wijze waarop wij denken en leren. Onze manier van denken beïnvloedt immers ons vermogen om te leren, en hoe meer we (kunnen) leren, hoe meer we ontwikkelen en hoe meer verandering we kunnen aanbrengen. In onszelf, en daarmee vaak ook in onze omgeving.

De antropoloog Gregory Bateson heeft hiervoor een model ontwikkeld wat later weer is uitgewerkt door de NLP Coach Robert Dilts. Dit model, ‘de logische niveaus van Bateson’, of ‘de logische niveaus van denken, leren en veranderen’, gaat er vanuit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop iemand denkt en ervaart, is in grote mate bepalend voor zijn verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Coachcenter heeft hiervoor een praktisch toepasbare training samengesteld waar je je nu voor kan inschrijven!

Werkwijze

Tijdens de training staan we uitgebreid stil bij het toepassen van het model in je werk. Je maakt daarvoor kennis met enkele van de krachtige oefeningen die we bij Coachcenter tijdens coaching en onze opleiding gebruiken.

Je ervaart in die verschillende oefeningen hoe het is om de diverse niveaus te doorlopen, vanuit verschillende rollen (de vraagsteller of probleemhouder en de coach of manager). De drie meest fundamentele niveaus – Overtuigingen, Identiteit en Zingeving – krijgen extra aandacht aan de hand van verdiepende oefeningen.

Programma

 • Theoretisch kader en context model van Bateson
 • Diverse vormen van toepassing en inzetbaarheid van het model
 • Ervaringsgericht doorlopen van de stappen als coach of manager
 • Verdiepende interventies op de niveaus Overtuigingen, Identiteit en Zingeving
 • Handvatten en technieken om zelf aan de slag te gaan

Zelf ervaren, bewustwording en doen staan in deze training centraal. De vorm van begeleiding kun je immers pas goed doorgeven en toepassen als je hem zelf hebt ervaren.

Resultaten

 • Kennis van het model, de achtergrond en de meest effectieve toepassing
 • Ervaring met begeleiden en doorlopen van de diverse niveaus o.b.v. enkele krachtige oefeningen
 • Ervaren hoe dit model kan bijdragen in een duurzame verandering of creëren van inzicht
 • Praktische handvatten en technieken om direct aan de slag te gaan

Doelgroep

De training is bedoeld voor:

 • (Loopbaan-) coaches en trainers die effectief aan de slag willen met het model van Bateson in hun werk
 • (HR) managers die in contact met hun werknemers meer bewustzijn willen creëren over de WHY van wat ze doen om daar aandacht aan te kunnen geven en zo tevredenheid en commitment te realiseren
 • Iedereen die zich wil ontwikkelen en/of kennis wil nemen van het model van Bateson

Investering

De investering bedraagt €350,- per persoon als de groep bestaat uit 8 tot 10 deelnemers. Als jouw groep kleiner of groter is, wordt een totale groepsprijs afgesproken.

Dit bedrag is exclusief BTW.

Neem contact op voor meer informatie: info@coachcenter.nl

Lees ook wat andere deelnemers zeggen

Datum & Locatie

Deze training plannen wij geheel op basis van jouw data voorkeuren in. Het aantal deelnemers is minimaal 6.

Een mooie manier om samen met jouw collega’s of bijvoorbeeld intervisiegroep te werken aan ontwikkeling en permanente educatie.

De trainingsdag begint om 9:00 uur en we sluiten tegen 17:00 uur weer af.

De training kan op onze locatie aan het Noordeinde 35 in Den Haag worden verzorgd maar uiteraard ook op een andere locatie naar jouw keuze.

Voorbeelden die de werking van de Bateson illustreren

Spreekangst zit vrijwel nooit op het niveau van gedrag of vaardigheden, terwijl de meeste interventies en trainingen zich daar wel op richten. Heb je angst een groep toe te spreken? Waarschijnlijk spelen belemmerende overtuigingen zoals ‘Ik heb niets interessants te melden’, of ‘Wat als ik door de mand val’ een rol. Onderzoek je overtuigingen en leer deze om te buigen.

Mannen in hun tweede jeugd veranderen vaak van alles in hun gedrag (meer ‘jeugdige dingen’ doen) of omgeving (sportauto, tweede vrouw) terwijl hun eigenlijke belemmering in deze leeftijdsfase vaak veel dieper zit. ‘Wie ben ik’? (identiteitsniveau), ‘Waar sta ik voor’? (zingeving). De veranderingen die ze aanbrengen zijn te oppervlakkig om de eigenlijke vraag die speelt te beantwoorden waardoor ze ‘op zoek’ blijven.

Omgekeerd werkt het ook. Mensen die de dood in de ogen hebben gekeken, ervaren vaak een paradigma-verschuiving op het niveau van zingeving. Wat doet er eigenlijk toe? Dit inzicht leidt tot (grote) veranderingen op de lagere niveaus. Ze leren bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden aan, gaan ander gedrag vertonen (bijvoorbeeld stoppen met roken) en passen hun omgeving aan.

Studiepunten en accreditaties

Aan deze training zijn 8 PE-uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Met deze PE uren kunnen NOBCO coaches hun continue ontwikkeling aantonen in een EIA assessmentprocedure, ter verkrijging van het certificaat van EMCC Foundation, Practitioner, Senior Practitioner of Master Coach. Meer informatie treft u aan op nobco.nl.

Trainers

Emilie Sax van der Weijden

Trainer Coach Bateson Niveaus Logische Training Ontwikkeling Coaching Emilie Sax van der Weijden
Lees meer over Emilie

Nanco Vrijland

Trainer Coach Bateson Niveaus Logische Training Ontwikkeling Coaching Nanco Vrijland
Lees meer over Nanco

Klaar voor je eigen ervaring?

Neem dan contact met ons op