Masterclass – Werken met de karakterstructuren

Deze masterclass staat in het teken van werken met de karakterstructuren (ook vaak ‘Karakterstijlen’ genoemd) van Reich en Lowen.

Voor velen is dit een eerste kennismaking met de karakterstructuren. Onze 10-daagse opleiding Karakterstructuren is een diepgaand en praktisch vervolg op dit thema.

Lees meer over de opleiding en de karakterstructuren
Karakterstructuren van Reich en Lowen

Het programma van de Masterclass

De volgende onderdelen staan centraal:

 • Beschrijving van de vijf individuele karakterstructuren en de bijbehorende polariteiten
 • Ervaren en herkennen van de (fysieke) kenmerken van iedere structuur
 • Inzicht in jouw eigen belangrijkste patronen en de pijn die hieronder zit
 • Ervaren hoe je de verschillende karakterstructuren tegenkomt in het contact
 • Een eerste verkenning van mogelijkheden voor effectief contact en interventies op basis van de karakterstructuren

De resultaten

Na deze Masterclass:

 • Beschik je over basiskennis van de karakterstructuren en de bijbehorende polariteiten en kenmerken
 • Heb je een eerste inzicht in je eigen dominante karakterstructuren en hoe deze jou beïnvloeden in je functioneren en het aangaan van contact
 • Kun je je eigen reactie als je wordt geraakt o.b.v. de karakterstructuren beter plaatsen en reguleren
 • Ben je beter in staat non-verbale signalen in contact met anderen beter te gebruiken en sneller naar de kern van iemands uitdaging te gaan
 • Heb je meer inzicht in de mogelijkheden voor interventies bij je coachee of effectief contact in het algemeen

De Karakterstructuren

Het woord karakter is afgeleid van het Griekse woord ‘charassein’ dat inkrassen of merken betekent. Een karakterstructuur verwijst dan ook naar de reactie van het kind op een verzameling aan krassen op de ziel. Het is daarmee een noodzakelijk antwoord geweest op de wereld die het kind aantrof. Daarnaast is een karakterstructuur een uitdrukkingsvorm waarmee iemand zich in het leven manifesteert.

Bedrevenheid in het werken met de karakterstructuren kan zicht geven op de grote thema’s uit iemands leven nog voordat deze persoon ook maar een woord heeft gezegd. Een karakter is namelijk niet alleen iets psychisch maar uit zich ook fysiek in het lichaam via bouw, motoriek en expressie.

Natuurlijk is ieder mens uniek en beantwoordt geen enkel mens aan slechts één karakterstructuur. Toch, in het mens-zijn zijn we geenszins uniek en de karakterstructuren bieden een krachtige en gefundeerde methode om inzicht te krijgen in de algemene bewegingen die we als mens maken in het antwoord op de wereld die we aantreffen, de bewegingen die jij maakt en de beweging die de ander maakt.

De karakterstructuren ontstaan tijdens de eerste 7 levensjaren van het kind en zijn gekoppeld aan de basale levensthema’s en behoeften die het kind in deze jaren heeft. Zo kan een kind dat tijdens de geboorte een onvoldoende Welkom heeft ervaren een ‘Schizoïde’ karakterstructuur ontwikkelen. De kernvraag bij deze structuur is ‘Mag ik er wel zijn’, welke het kind met deze stijl beantwoordt door zich bijvoorbeeld innerlijk terug te trekken, afwezig te zijn of zijn bijzonderheid te benadrukken.

Lees verder over de karakterstructuren en download de hand-out

De trainers

De Masterclass wordt begeleid door:

Hans Vlieg

Trainer Coach Masterclass Training Karakterstructuren Hans Vlieg
Lees meer over Hans

Nanco Vrijland

Trainer Coach Masterclass Training Karakterstructuren Nanco Vrijland
Lees meer over Nanco

Praktische info

 • Minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers

 • De training kan op onze locatie aan het Noordeinde 35 in Den Haag worden verzorgd maar uiteraard ook op een andere locatie naar jouw keuze.

 • Deze training plannen wij geheel op basis van jouw data voorkeuren in. Een mooie manier om samen met jouw collega’s of bijvoorbeeld intervisiegroep te werken aan ontwikkeling en permanente educatie.

 • Een mooie manier om samen met jouw collega’s of bijvoorbeeld intervisiegroep te werken aan ontwikkeling en permanente educatie.

 • De investering bedraagt €350,- excl. btw. per persoon als de groep bestaat uit 8 tot 10 deelnemers. Als jouw groep kleiner of groter is, wordt een totale groepsprijs afgesproken.

Laat hier je gegevens achter en we nemen contact met je op voor jouw vervolgstap.