fbpx

NLP: NeuroLinguïstisch Programmeren

2 juni 2022
10 min. leestijd

Wat is NLP?

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een van de drie pijlers waarop de workshops, trainingen en opleidingen bij Coachcenter zijn gestoeld. Misschien heb je van NLP gehoord, maar weet je niet precies wat het inhoudt. Je leest hier meer over wat NLP is en wat je ermee bereikt.

We beginnen bij het begin. Wat hadden de grondleggers van NLP, de Amerikanen Richard Bandler en John Grinder ermee voor ogen? Ze wilden in ieder geval geen nieuwe therapeutische school of wetenschappelijke stroming ontwikkelen. NLP is namelijk héél praktisch.

Waarom NLP?

Behaal succes door het te doen

NLP bestaat uit een praktische set aan modellen en technieken die je helpen op een manier te denken, voelen en handelen die resulteert in succes. Als je succes wilt en dat nú nog niet hebt, betekent dat dat je wat anders hebt te doen. Pas dan kun je een ander resultaat verwachten. Iedere vorm van verandering komt namelijk tot uiting in het doen.

Het is te vergelijken met leren zwemmen. Als je wilt leren zwemmen, kun je praten over hoe te leren zwemmen. Je kunt theorieën bedenken over de beste manieren om te leren zwemmen. Je kunt dromen over de beste plekken waar je kunt leren zwemmen. Maar je leert pas echt zwemmen door het te doen.

Vanuit het doen reflecteer je op:

  • Hoe het gaat
  • Wat maakt dat het goed of minder goed gaat
  • En met welke mogelijke aanpassingen je verbeteringen kunt aanbrengen.

Met hun praktische benadering hebben Richard Bandler en John Grinder goed onderzocht wat nou écht werkt. Je kunt NLP daarom zien als een methode om (de oorzaken voor) succes te leren begrijpen en te kunnen herhalen. 

Een NLP motto is dan ook: als het werkt, doe er meer van. Als het niet werkt, stop er mee.

Het startpunt: de kaart is niet het gebied

We don’t see things as they are. We see them as we are ~ Anaïs Nin

Een belangrijk uitgangspunt binnen NLP is: ‘De Kaart is niet het gebied’. Hiermee wordt bedoeld dat de wereld zoals jij die ziet, niet de echte wereld is. De objectieve werkelijkheid is namelijk gekleurd door jouw karakter, overtuigingen en ervaringen.

Herken je het volgende? Je hebt gisteren een rode auto gekocht en vanaf dat moment zie je ineens allemaal rode auto’s rijden. Dat komt omdat je je nu bewust bent van jouw waarnemingen. Ze zijn relevant geworden. Hetzelfde effect treedt op als je op een feestje in gesprek bent met iemand en ineens je naam hoort vallen in een gesprek van twee andere mensen. Het duidt aan dat je óók alle andere woorden onbewust hebt gehoord, maar omdat alleen je naam relevant is, wordt die automatisch doorgelaten tot je bewuste brein.

Dit is op zich niet zo vreemd. Per seconde krijgen we namelijk zo’n twee miljoen waarnemingen te verwerken. Als we ons volledig bewust zouden zijn van al deze waarnemingen, zouden we snel overprikkeld raken. Vandaar dat ons systeem een filter heeft die enkel relevante signalen (zo’n 7 waarnemingen per seconde) doorgeeft aan ons bewustzijn.

De filter zorgt voor een verscheidenheid aan kaarten. Jouw kaart, is niet gelijk aan mijn kaart. Geen van onze kaarten zijn het gebied. Onze ervaring van de wereld is subjectief. Jouw ervaring is niet de mijne. Jij en ik kunnen ons in exact dezelfde situatie bevinden en die totaal anders ervaren. Ervaring is dus niet wat je meemaakt, maar hoe je interpreteert wat je meemaakt…

Als je je hiervan bewust bent, ga je anders in het leven staan. Succesvoller! Laten we kijken naar waar de letters NLP voor staan. Dan ontvouwt het zich nog meer.

Waar staan de letters NLP voor?

Neuro Linguïstisch Programmeren! De drie afzonderlijke woorden beschrijven in de kern het NLP gedachtegoed.

Neuro

Neuro staat voor neurologische processen, deze zijn: zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Zij vormen de basis voor ons gedrag. Wij mensen staan in contact met de wereld via onze zintuigen. Ons doen en laten komt voort uit hoe wij de wereld ervaren. We hebben een ervaring en vanuit deze ervaring reageren we.

Naast dat we onze zintuigen gebruiken om waar te nemen, gebruiken we onze zintuigen ook om ervaringen opnieuw op te roepen. In NLP termen heet dit Representeren.

Neem even een momentje om terug te denken aan een bepaalde gebeurtenis in je leven. Bijvoorbeeld toen je voor het eerst verliefd was of aan toen je een hap nam van jouw lievelingstoetje. Jouw brein herschept de beelden, geluiden, gevoelens en mogelijk zelfs de geuren en smaken van toen. Je ervaart de informatie opnieuw via je zintuigen. Gedachten zijn voorstellingen, maar de sensaties die je ervaart in je lijf zijn echt. Ervaringen zitten namelijk in je lijf. NLP helpt je de ervaring in je lijf te voelen.

Linguïstisch

De taal weerspiegelt de ziel ~ Seneca

Het woord linguïstisch stamt af van het Latijnse woord Lingua dat taal betekent.

Onze taal is een weerslag van ons wereldbeeld. Middels taal geven wij uiting aan hoe wij de wereld zien en ervaren. Dit doen wij met woorden, uitdrukkingen, lichaamstaal, in communicatie met anderen en wanneer we denken. Denken is immers niets anders dan communiceren met jezelf.

Programmeren

Bij de term programmeren denken veel mensen aan computers, of meer specifiek aan het schrijven van een computerprogramma dat een computer in staat stelt een reeks instructies uit te voeren.

Deze vergelijking gaat goed op!  Want NLP richt zich op het herprogrammeren van betekenissen, op dusdanige wijze dat de betekenis die je geeft je dient in plaats van je belemmert. 

Hoe? In ons bewustzijn werken nieuwe gebeurtenissen als een zoekfunctie in een computer. Je voert een woord in bij de zoekfunctie en voor je het weet verschijnt er een lijst met documenten. Van het overgrote deel van deze documenten wist je misschien niet eens meer dat je ze ergens had bewaard. Sommige documenten zaten diep in je innerlijk – in je onderbewustzijn – opgeslagen.

Precies zo gaat het met onze beleving van de wereld: iedere gebeurtenis, iedere interactie raakt een diepere ervaringswereld. Deze interne wereld bestaat uit al jouw ervaringen, waarden, overtuigingen en herinneringen. Jouw ervaringswereld beïnvloedt elke unieke waarneming die je hebt – of je je hier nu bewust van bent of niet.

Ons systeem is er op gebrand om gebeurtenissen zo te zien dat ze passen binnen onze kaart. Het is veilig en vertrouwd. Zo hoeven we niet telkens de wereld opnieuw uit te vinden en te ontdekken.

Met NLP leer je ervaringsgericht

NLP is geen trucje of quick-fix naar succes (bestaan die eigenlijk wel écht?!) Maar een manier van ervaringsgericht leren.

Ons succes is gebaseerd op ons doen en laten. Ons doen en laten wordt gestuurd door hoe we de wereld zien; de betekenis die wij geven aan situaties en niet zozeer door de situatie zelf.

Ons gedrag komt voort uit emotie. En emoties worden getriggerd door ervaringen. Door meer succesvolle ervaringen te creëren gaan we ons anders gedragen. Wanneer je aan je programmering werkt en daarmee de betekenis verandert die je aan de wereld geeft, voelt het anders en doe je ‘het’ anders. Dit is het NLP recept voor succes.