fbpx

Kom in je Strenghts Zone met Strengthsfinder 2.0

8 februari 2014
5 min. leestijd

Heb jij het idee dat je je energie iedere dag kunt richten op je talenten? Dat je je passie volgt in de dingen die je nu doet? Niet? Dan ben je simpelweg niet wie je zou kunnen zijn. …

Zoals al in een eerdere weblog is beschreven, zijn mensen vele malen succesvoller als ze hun energie (kunnen) richten op hun talenten in plaats van op hun tekorten. Mensen die zich kunnen focussen op hun talenten zijn over het algemeen bijvoorbeeld zes keer zo vaak emotioneel betrokken bij hun werk en rapporteren drie keer zo vaak een uitstekende levenskwaliteit over het algemeen.

Desondanks blijken maar weinig mensen zich hoofdzakelijk bezig te kunnen houden met waar ze echt goed in zijn. Zo geeft in een onderzoek van The Gallup Organization slechts eenderde van de 10 miljoen respondenten aan zich dagelijks te kunnen focussen op hun talenten tijdens hun werk.

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat we ons leren te richten op wat in algemene zin geaccepteerd wordt, of als belangrijk wordt gezien. We hebben vooral goed leren luisteren naar de wereld om ons heen, naar wat de maatschappij, onze ouders, leraar of baas belangrijk vindt en proberen zo goed en kwaad als het kan binnen het plaatje te passen.

We vergeten hierbij vaak te luisteren naar de dingen die we vanuit ons hart het liefste doen en waar we echt goed in zijn. In welke mate heb jij je huidige keuze laten bepalen door je passies? In hoeverre kun je jouw unieke talenten gebruiken? In welke mate heb je nu eigenlijk naar de belangrijkste persoon in jouw leven, jijzelf, geluisterd?

Juist meer naar jezelf en naar je talenten luisteren kan tot veel groter succes leiden dan naar alles en iedereen buiten jezelf te luisteren. De mogelijkheid je te kunnen focussen op je sterktes blijkt vele malen belangrijker voor succes dan die titel, rol of salaris die je misschien al tijden na streeft.

Jouw talenten geven je een indicatie van die gebieden waarin jij (in potentie) kunt uitblinken in vergelijking met miljoenen anderen. Als je in staat bent je energie te richten in het ontwikkelen van je talenten, boor je een eindeloze bron van mogelijkheden aan.

Het kennen en ontwikkelen van je talenten wordt steeds belangrijker om te ontdekken waar je de meeste waarde kunt toevoegen in onze in toenemende mate talenten-gedreven maatschappij. Als je je bewust bent van je talenten, ze goed kunt beschrijven en ze kunt vertalen naar het leveren van waarde voor anderen kun je je volledige potentieel benutten.

Een zeer bekend en gewaardeerd onderzoek om je talenten te ontdekken en beschrijven is StrengthsFinder 2.0. Gebaseerd op een 40-jarige studie met meer dan 10 miljoen deelnemers is door de Gallup Organization een set van de 34 meest voorkomende ‘talenten’ ontwikkeld om mensen te helpen hun talenten te ontwikkelen en beschrijven.

Tekenend is dat het onderzoek zich niet richt op je kennis, opleiding, diploma’s, CV of vaardigheden. Deze zijn wel belangrijk, maar kennis, vaardigheden en praktijkervaring blijken verreweg het meest tot hun recht te komen als ze als versterkers van je natuurlijke talenten worden ingezet.

De focus ligt op datgene dat gedurende je leven zeer waarschijnlijk (vrijwel) niet verandert: je talenten. Hoewel mensen wel degelijk veranderen met de tijd, is bekend dat bepaalde karaktertrekken, passies en ook talenten over een heel leven genomen vrijwel stabiel blijven en de basis van jouw groeipotentieel vormen.

De meest succesvolle mensen richten zich op hun ‘Strengths Zone’: ze focussen zich op hun talenten en bouwen deze uit met kennis, vaardigheden en gedrag. Iemand met veel aanleg tot spieropbouw bijvoorbeeld, zal na wat uurtjes investering in de sportschool veel sneller resultaat zien dan de gemiddelde sportschool-bezoeker.

Kennis, vaardigheden en oefening in de praktijk zijn dus wel degelijk van belang maar dienen vooral als versterkers van je talenten. Zonder deze elementen kan je talent zich niet ontwikkelen en blijft het latent. Iemand die veel aanleg heeft tot spieropbouw maar die nooit beweegt, zal nooit een grote biceps ontwikkelen.

De uitdaging is dus je investering te doen op die gebieden waar de grond het meest vruchtbaar is: je talenten. Op deze manier werkt je talent als een vermenigvuldiger en benut je verreweg je grootste potentieel, je zit dan in je ‘strengths-zone’:

Talent x Investering = Strength!

Behoor jij tot die 70% van de mensen die misschien wel hard aan het zaaien is, maar niet in de meest vruchtbare tuin? Dan zit jij niet in je Strenghts Zone en ben je simpelweg niet wie je zou kunnen zijn…

Een belangrijke eerste stap is dan het ontdekken en beschrijven van je talenten en passies. Dick Bolles, één van ‘s-werelds meest bekende loopbaan adviseurs heeft hier een krachtige oefening voor ontwikkeld die je zo hebt gedaan. Volg hiertoe onderstaande stappen:

Stap 1: Pak tien blanco A4’tjes. Schrijf bovenaan ieder A4’tje ‘Wie ben ik’. Noteer voor ieder vel één antwoord op je vraag. Als je alle tien vellen gehad hebt, beschrijf je voor ieder antwoord Waarom je dit antwoord hebt gegeven en Wat je enthousiast maakt van dat antwoord.

Stap 2: Prioriteer je A4’tjes. Welke ‘identiteit’ is het belangrijkste voor jou? Leg deze bovenaan je stapel. Welke komt daarna? Leg deze als tweede. Ga zo door tot je alle 10 de vellen hebt gesorteerd.

Stap 3: Reflecteer op wat je enthousiast maakt. Loop in volgorde de 10 A4’tjes na en sta bewust stil bij je antwoord op de vraag wat jou enthousiast maakt van de antwoorden. Zoek naar parallellen en bepaalde elementen die vaker terugkomen. Als deze er zijn, noteer deze dan op een apart vel. Je krijgt hiermee zicht op enkele elementen die voor jou belangrijk zijn om je gelukkig, nuttig en succesvol te voelen, dit zijn vrijwel altijd ook de elementen waar je het meest talent voor hebt!

Over de schrijver

Nanco Vrijland

Nanco Vrijland

Opleider en oprichter Coachcenter

Passie voor ontwikkeling zit diep in Nanco’s DNA. Nanco’s kennismaking met coaching in 2009 maakte een diepe impact en betekende een ommekeer in zijn benadering van persoonlijke en professionele ontwikkeling. In 2012 richtte Nanco Coachcenter op, dat is uitgegroeid tot een toonaangevende speler op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.

Meer over Nanco Vrijland