fbpx

Coolblue – Stimuleren van ontwikkeling & groei

24 februari 2021

Het vraagstuk vanuit de organisatie

Een grote speler in de e-commerce wil hun 180 leidinggevenden trainen in het stimuleren van ontwikkeling en doorgroei van hun teamleden. Belangrijkste doel van de training is leidinggevenden de inzichten en handvatten te geven om medewerkers optimaal te ondersteunen in het vertalen van factoren als potentie, passie en talent naar maximaal toegevoegde waarde voor de organisatie.

Coachcenter ontwikkelt samen met Learning & Development op basis van de ontwikkeldoelen een training op maat die tevens nauw aansluit bij het reeds aanwezige trainingsaanbod.

Welk programma heeft Coachcenter hiervoor ontwikkeld?

Het programma bestaat naast een voorbereiding van leeswerk en enkele opdrachten en de plenaire sessie waarin ervaren en doen centraal staan, uit het daadwerkelijk stellen van doelen om het geleerde als leidinggevende toe te passen op je team, hierop te reflecteren en terugkoppeling te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verdiepingsdag.