fbpx

Maatwerk & Incompany

Kennismaken

Inleiding

Wij verzorgen incompany ontwikkeltrajecten op maat voor bedrijven uit diverse sectoren en van verschillende omvang. Van zorginstellingen tot IT-bedrijven, van startups tot multinationals en van Coolbue tot Gemeente Den Haag.

Unaniem worden onze ontwikkeltrajecten sinds onze oprichting in 2012 met een dikke 9 beoordeeld door zowel opdrachtgevers als deelnemers.

 

Organisatiecoaching

Hieronder lees je meer over onze visie en aanpak bij maatwerk incompany trajecten.

Aanpak vanuit intrinsieke motivatie en eigen keuze
Wij zijn van mening dat de meest cruciale factor voor blijvende verandering is dat de motivatie om te veranderen vanuit de deelnemer zelf komt. Je kunt verandering namelijk niet opleggen. Iemand kan alleen zelf kiezen om te veranderen. Wij werken daarom altijd vanuit iemands intrinsieke motivatie tot handelen.

Maatwerkbenadering per groep én individu
Verandering en ontwikkeling zijn altijd persoonlijk. Verandering vanuit de organisatie vraagt daarom om een aanpak op maat. Een aanpak die aansluit op de specifieke situatie voor de groep en met voldoende aandacht voor de individuele deelnemer. Dit is van belang voor maximale en blijvende resultaten. In deze persoonlijke aanpak vormen bewustwording, pro-activiteit en verantwoordelijkheid centrale onderwerpen.

Focus op blijvend resultaat voor de organisatie
De focus van ieder verander- en ontwikkeltraject ligt wat ons betreft altijd op blijvende resultaten voor de organisatie. Het verzorgen van een ‘uitstekend traject’ is dus niet het doel op zich. Het doel is zichtbare ontwikkeling op de thema’s die voor de organisatie van belang zijn. Van begeleidingsresultaat naar organisatieresultaat.

Daarnaast is het van belang dat ontwikkeling na organisatiecoaching een blijvend karakter heeft. Wat heb je immers aan verandering die na enkele maanden weer verdwenen is? Een benadering op de (persoonlijke) kern van hetgeen er speelt, de vertaling naar zichtbaar resultaat én borging van dit resultaat zijn hierin belangrijke factoren waar wij ruime aandacht aan besteden.

  • Maatwerk per team én individu
  • Unaniem beoordeeld met een dikke 9
  • Focus op resultaat voor de organisatie
  • Verandering vanuit intrinsieke motivatie
  • Benadering op de kern
Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het traject

01Contact
02Verkennen
03In beweging brengen
04In beweging houden

Contact

Ieder incompany traject begint met contact. In een gesprek maken we kennis en gaan we in op wat er speelt en welke ontwikkelbehoefte er ligt.

Op basis van dit gesprek maken wij een voorstel waarin we ingaan op de vraag, onze visie en ideeën voor de aanpak en de benodigde investering in tijd en kosten.

Bij een go op het voorstel starten we het ontwikkeltraject bestaande uit drie fasen.

Verkennen

Tijdens deze fase verkennen we de behoeften van het team en de individuele deelnemers. In gesprekken met sleutelfiguren zoomen we in op wat er speelt en peilen we ieders houding aangaande de gewenste ontwikkeling.

Op basis van informatie uit de gesprekken ontwikkelen we een ontwikkeltraject op maat.

De gesprekken stellen ons bovendien in staat een eerste contact te maken, eventuele weerstand te verminderen en het leerproces in gang te zetten.

In beweging brengen

In deze fase werken we op teamniveau om de juiste bodem voor verandering te creëren en de gewenste ontwikkeling in gang te zetten. Om een stevig fundament te creëren werken we tenminste twee dagen met het team als geheel.

Het is immers van belang om naast een focus op gedrag en concrete doelstellingen voldoende diepgaand in te kunnen gaan op de achterliggende houding van medewerkers.

Hoe het traject eruit ziet hangt af van de ontwikkeldoelen en van wat deelnemers op de dagen zelf inbrengen. Veelvoorkomende thema’s zijn met elkaar in gesprek over de samenwerking, effectief communiceren, verantwoordelijkheid nemen, geven en ontvangen van feedback en het maken van afspraken over de samenwerking.

In beweging houden

Het is cruciaal dat de ontwikkeling die in gang is gezet wordt vastgehouden en wordt doorgezet. De dagen hebben pas het gewenste resultaat als medewerkers daadwerkelijk andere keuzes gaan maken en verandering blijvend is. ‘Oud’ omzetten in ‘nieuw’ kost tijd en vraagt om de juiste begeleiding en ondersteuning.

Wij hebben tal van interventies en overige mogelijkheden om deelnemers niet alleen in beweging te krijgen maar ook in beweging te houden. Hierover vertellen wij graag meer tijdens een eerste gesprek.

Ervaringen van deelnemers

ProPersona

- Opbouwend, meer Verbinding, Waardevol, Leerzaam
- Door meer openheid te tonen kom je als team en professional veel meer in contact met elkaar
- De integere houding van de trainers heeft er voor gezorgd dat iedereen zich veilig voelde om zich open te stellen
- Op prettige manier geconfronteerd en gestimuleerd om dingen anders aan te pakken

Leekerweide

- Leerzaam, ”Alles is een keuze”, Inzicht
- De training biedt veel variatie in aanbod waardoor ieder zijn eigen manier kan ontwikkelen/versterken
- De trainers zijn actief en enthousiast aanwezig
- De kwaliteit van de oefeningen zijn boven verwachting goed!

PWC

Confronterend, Mooi, Heftig, Intiem, Verrast. Veel geleerd over mijn eigen houding en hoe belangrijk het is om echt te luisteren. De verdeling tussen theorie en zelf ervaren zijn goed in balans

Kom kennismaken!

Je bent altijd welkom voor een kennismaking bij Coachcenter. Persoonlijk of telefonisch bespreken we wat we voor je kunnen betekenen.

Inschrijven